Emys orbicularis

čeleď Emydidae

rod Emys

Želva bahenní

Popis

Sladkovodní želva s relativně vypouklým a hladkým karapaxem, dorůstajicí do 25 centimetrů. Zbarvení je černé s drobnými žlutými skvrnkami, které zdobí i hlavu a krk.

Detail přední části těla

Od želv rodu Mauremys se liší kromě zmíněného zbarvení také povrchem krunýře, který je u dospělých jedinců hladký bez středového kýlu. Anální (poslední) štítky plastronu mají delší mediální hranu než štítky předcházející, u želvy kaspické, maurské i tmavobřiché je tomu naopak.

Plastron želvy bahenní

Samci se od samic liší lehce konvexním plastronem, zlepšujícím stabilitu při kopulaci, a zbarvením oka, které je u samců oranžové, zatímco u samic žluté.

Rozšíření

Vyskytuje se téměř v celé pevninské Evropě, na severu zasahuje až do Dánska a na východě na Ukrajinu a do jižního Ruska kolem Kaspického moře. Vyskytuje se též na velkých středomořských ostrovech. Na většině míst Německa a v Dánsku byla introdukována.

Želva bahenní je jedinou naší původní želvou. Její populace dnes však přežívá jen na jižní Moravě. Známou lokalitou je Lednicko-Valtický areál. V Evropě jsou původní druhy želv ohroženy introdukovanou severoamerickou želvou nádhernou, která lépe snáší poškození životního prostředí a v oblastech, kde je schopná se rozmnožovat, agresivně vytlačuje původní populace.

Ekologie

Želva bahenní vyhledává stojaté nebo pomalu tekoucí vody, tedy jezera, přehrady a rybníky, nalezneme ji i v mírně brakických vodách v ústí řek. Netoleruje však letní vysychání. Vyžaduje hustou pobřežní vegetaci poskytující dostatek úkrytů. Ráda se ovšem také sluní a dává tak vhodnou příležitost k pozorování i více jedinců najednou. Je však značně plachá a při vyrušení bleskurychle mizí pod hladinou.

Lednice, ČR Lokalita na SZ Peloponésu (Kaloghria) Lokalita na SZ Peloponésu (Kaloghria) Lokalita ve Slovinsku (Golek)

Potrava je rozmanitá, želvy však preferují živočišnou před rostlinnou. Kořistí se stávají různí bezobratlí, ale i pulci a méně pohyblivé, nejčastěji nemocné nebo zraněné rybky.

K rozmnožování dochází na jaře a samice kladou okolo deseti vajec na břeh. Dožívá se až 80 let.1)

Fotografie

Slovinsko

Golek

1_mg_3483.jpg 1_mg_3488.jpg 1_mg_3498.jpg 1_mg_3503.jpg 1_mg_3513.jpg 1_mg_3523.jpg Mrtvá Emys orbicularis 2_mg_3667.jpg 2_mg_3668.jpg 2_mg_3669.jpg 2_mg_3675.jpg

Řecko

Metohi

Kaloghria

1) Zwach I., 2009: Obojživelníci a plazi České republiky. Grada, Praha
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/emyorb.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru