Lokality: Kresna, přítok Strumy

Země: Bulharsko
Poloha: 41°43'45,07 N, 23°09'22,08 E; město Kresna, první levý přítok řeky Strumy severně od města

Lokalita Lokalita Struma

První přítok Strumy severně od města je přibližně tři metry široká a půl metru hluboká říčka protékající pod silničním mostem zahradnickou kolonií. Břehy jsou hustě porostlé travou, část z nich je udržována kosením. Tok je přehrazen několika kamennými hrázkami a na většině míst zastíněn hustým porostem křovin.

V okolí žije množství žab (skokanů rodu Pelophylax a nad jednou z hrázek ve stínu křovin se nám podařilo odchytit dva mladé jedince užovky podplamaté. Po několika desítkách metrů se říčká vlévá do Strumy (viz poslední fotografie).

(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/hadi/lokality/kresna_struma_tessellata.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:43 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru